Ascribo visar Able Systems tillståndskontroll på Underhållsmässan 2018, 13 – 16 mars i Göteborg

Ascribo deltar på underhållsmässan Underhållsmässan Underhållsmässan 2018 i Göteborg. Vi presenterar Able Systems tillståndskontroll tillsammans med vår återförsäljare Nomo Kullager AB ett företag inom Nomo Group. Mässan hålls den 13–16 mars.

Vi visar både vår portabla utrustning Able Patrol för rondering och vårt system Able Flex för mätning online. Analysunderlag presenteras i Able Monitor.

Nyhet

Nytt för mässan är vår nya funktion Vibration Source Analysis, VSA. VSA visar var skadliga vibrationer uppstår och hur de förändras över tid. Naturligtvis följer funktionen samma enkla gränssnitt med illustrativa grafer för användaren. Det gör det enkelt att avgöra hur förändringar sker i en axlar, rullningslager, kuggar, fläktar, pumpar mm.

Med Able Systems tillståndskontroll kan maskinernas vibrationsmönster följas med hög precision. Förslitning och skador upptäcks och kan följas på ett tidigt stadium. Det innebär att maskinägaren kan planera in insatser för underhåll och service. Ett planerat underhåll skapar bättre produktionsekonomi, säkra leveranser och förbättrar möjligheterna att kunna leverera till nöjda kunder.

elmissubc_16

Läs mer om Able Systems här.

Ascribo visar Able Systems tillståndskontroll på underhållsmässan Alihankinta i Tammerfors, 26 – 28 september.

Ascribo deltar på underhållsmässan Alihankinta i Tammerfors. Vi presenterar Able Systems tillståndskontroll tillsammans med vår återförsäljare PORIN LAAKERI OY ett företag inom Nomo Group. Mässan hålls den 26–28 september.

Vi visar både vår portabla utrustning Able Patrol för rondering och vårt system Able Flex för mätning online. Analysunderlag presenteras i Able Monitor.

Med Able Systems tillståndskontroll kan maskinernas vibrationsmönster följas med hög precision. Förslitning och skador upptäcks och kan följas på ett tidigt stadium. Det innebär att maskinägaren kan planera in insatser för underhåll och service. Ett planerat underhåll skapar bättre produktionsekonomi, säkra leveranser och förbättrar möjligheterna att kunna leverera till nöjda kunder.

elmissubc_16

Läs mer om Able Systems här.

Able Systems tillståndskontroll på Elmia Subcontractor 2016

Ascribo medverkar på mässan, Elmia Subcontractor i Jönköping tillsammans med vår återförsäljare Nomo Kullager AB. Produkten Able Systems tillståndskontroll presenteras på mässan som hålls 8-11 november 2016.

Med Able Systems tillståndskontroll kan maskinernas vibrationsmönster följas med hög precision. Förslitning och skador upptäcks och kan följas på ett tidigt stadium. Det innebär att maskinägaren kan planera in insatser för underhåll och service. Ett planerat underhåll skapar bättre produktionsekonomi, säkra leveranser och förbättrar möjligheterna att få nöjda kunder.

elmissubc_16
Vi visar analyser både portabelt med Able Portal och OnLine-mätningar med Able Flex och Able Box Bearing.

Läs mer om Able Systems här.

Ascribo ställer ut på Automatik-messen i Brøndby

Ascribo är just nu på Automatik-messen i Brøndby tillsammans med vår återförsäljare Nomo Kullager AB. Produkten Able Systems presenteras på mässan som hålls 13-15 september 2016. http://www.automatikmesse.dkVi visar analyser både portabelt med Able Portal och OnLine-mätningar med Able Flex och Able Box Bearing.

Läs mer om Able Systems här.

Ascribo på Underhållsmässan i Göteborg

Underhållsmässan i Göteborg

Ascribo är just nu på Underhållsmässan i Göteborg tillsammans med vår återförsäljare Nomo Kullager AB. Produkten Able Systems presenteras som en av världsnyheterna på mässan som hålls denna vecka ut, 7-11 mars. Intresset har varit stort och vi hoppas på en lika bra avslutning av veckan. Vi finns i monter B09:20. Vi visar analyser både portabelt med Able Portal och OnLine-mätningar med Able Flex och Able Box Bearing.

Läs mer om Able Systems här.

Ascribo visar Able Systems på EURO EXPO i Sundsvall

Ascribo AB är ett företag som utvecklar en ny generation produkter för tillståndskontroll. Produkterna baseras på en ny patenterad metod, Adaptive Impact Recovery®, (AIR), som är unik på marknaden och klarar såväl långsamt som snabbt roterande maskiner. Vår teknik är beprövad och tillförlitlig. Våra produkter är förknippade med lätt tolkade analyser, hög kvalitet och tillgänglighet i en 24/7 molnlösning.

Ta kontroll över din maskin

Produkterna hjälper företag att upptäcka och varna för begynnande maskinfel på ett tidigt skede i syfte att minska underhållskostnader och öka produktionen. Våra kunder kan utifrån maskinernas status och behov bedriva ett planerat underhåll. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar för onlineövervakning och rondering för såväl stora anläggningar som enskilda maskiner. Med vår molnlösning behöver inte maskinägaren installera egna datorsystem samtidigt som vårt analysprogram Able Monitor alltid finns till hands om användaren har tillgång till internet. Användaren kan använda stationära datorer och mobila enheter som smarta telefoner.

Able Systems

Ascribo erbjuder Able Systems, en ny produkt för tillståndskontroll. En helt ny teknik gör det möjligt att med vibrationsanalys visa skadeförlopp på ett lättolkat och enkelt sätt på tex växellådor och lågvarviga maskiner. Smarta sensorer kopplas direkt till vår server vilket minskar kundens investeringskostnader samtidigt som tillgängligheten ökar.

Able Monitor

Able Monitor är applikationen som visar maskinernas status för användaren. Applikationen  är utformad så att användaren på ett enkelt och övergripande sätt ska kunna se och uppfatta eventuella problem. Med Able Monitor har maskinägaren alltid nära till både övergripande och detaljerad information om sina maskiner.

EURO EXPO

EURO EXPO industrimässa i Sundsvall pågår 26 – 27 augusti. Gärdehov Ishall.

Innovativ metod för tillståndskontroll utmanar befintlig teknik

En ny molnbaserad tjänst för tillståndskontroll ger stora och små maskinägare större möjligheter än någonsin att följa förslitning och utveckling av skador på roterande maskiner. Grunden i tjänsten är en ny utvecklad metod som gör det möjligt för fler maskinägare att bedriva ett effektivt och behovsplanerat underhåll än vad som är möjligt i dag.

Adaptive Impact Recovery® (AIR) är en patenterad metod för tillståndskontroll som genom vibrationsanalys ger maskinägare unika möjligheter att följa slitage och skador på roterande maskiner.

– AIR är en patenterad metod som skiljer sig från de metoder som hittills har använts vid vibrationsanalys. Genom att analysera mätdata från ett lågfrekvent spektra samtidigt som distortion, störningar och buller kan hanteras med linjära filter skapas nya möjligheter, säger Boo Renström, VD och en av företaget Ascribo ABs grundare.

Algoritmerna i metoden är utformade för att anpassa sig efter olika maskiners vibrationsegenskaper. Det innebär i sin tur att ingen kalibrering är nödvändig samtidigt som ändringar i maskinens belastning och andra förändringar automatiskt hanteras av metodens algoritmer. Metoden är ny men är ändå framgångsrikt utprovad i flera år på både testlabb och i produktionsmiljö på olika maskiner som pumpar och växellådor.

Läs mer om teorin bakom metoden i artikeln ”Ascribo Vibration Analysis Technology for Condition Monitoring of Rolling Bearings

Nytt företag lanserar banbrytande produkter för tillståndskontroll

Ascribo AB bildas

Idag den 22 september 2014 bildades Ascribo AB. Under fyra år har en ny produkt för maskinövervakning och tillståndskontroll utvecklats. Hittills har utvecklingen genomförts i projektform som efter genomgående tester har mynnat ut i en ny produktserie, Able Systems. Produkten baseras på en patenterad metod för vibrationsanalys, Adaptive Impact Recovery®, som utnyttjar resultat från forskning kring digital kommunikation vilket ger flera unika fördelar.  Able Systems övervakar alla typer av roterande maskiner oavsett storlek och varvtal med digitala kostnadseffektiva sensorer.

Able Systems är unikt genom att det kan köpas som en tjänst i form av en molnlösning där all beräkning sker på en central server. Det innebär att maskinägaren slipper installera och driftsätta egna datorsystem på företaget. Med Able Systems får maskinägaren inga systembegränsningar i antal mätpunkter. Sensorerna kan kopplas direkt till internet via en gateway. Maskinägaren har möjlighet att välja olika funktionalitet och hur ofta beräkningar behöver göras utifrån sina egna behov. Molnlösningen är tillgänglig dygnet runt, året runt. En annan stor fördel är molnlösningens intuitiva användargränssnitt. Analysmetoden gör det möjligt att presentera mätvärden i definitiva värden i lättolkade stapeldiagram. Det innebär att användaren inte behöver vara vibrationsexpert för att avgöra när till exempel en lagerskada uppstår. Oversikt Able

Översikt Able System

– Vår ambition är att maskinägare med Able Systems ska få ett effektivt och prisvärt verktyg för att kunna avgöra när underhåll verkligen behövs. Med Able Systems kan maskinägaren åstadkomma ett tillståndsbaserat underhåll som optimerar produktionen samtidigt som underhållskostnaderna minskas, säger företagets VD Boo Renström. Företag som hittills, på grund av begränsad kunskap om vibrationsanalys och alltför höga kostnader, inte kunnat bedriva tillståndsbaserat underhåll kan tack vare Able Systems nu göra det på ett effektivt sätt. Vi vill också passa på att tacka alla intresserade företag där vi under utvecklingstiden fått möjlighet att testa vår teknik.

 

 

Mer information om produkterna kan fås från Ascribo AB, mail: info@ascroibo.se eller www.ascribo.se

 

Ascribo lanserar Able Systems på EURO EXPO i Umeå

Ascribo AB är ett företag som utvecklar en ny generation produkter för tillståndskontroll. Produkterna baseras på en ny patenterad metod, Adaptive Impact Recovery®, (AIR), som är unik på marknaden och klarar såväl långsamt som snabbt roterande maskiner. Vår teknik är beprövad och tillförlitlig. Våra produkter är förknippade med lätt tolkade analyser, hög kvalitet och tillgänglighet i en 24/7 molnlösning.

Ta kontroll över din maskin

Produkterna hjälper företag att upptäcka och varna för begynnande maskinfel på ett tidigt skede i syfte att minska underhållskostnader och öka produktionen. Våra kunder kan utifrån maskinernas status och behov bedriva ett planerat underhåll. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar för onlineövervakning och rondering för såväl stora anläggningar som enskilda maskiner. Med vår molnlösning behöver inte maskinägaren installera egna datorsystem samtidigt som vårt analysprogram Able Monitor alltid finns till hands om användaren har tillgång till internet. Användaren kan använda stationära datorer och mobila enheter som smarta telefoner.

Able Systems

Ascribo erbjuder Able Systems, en ny produkt för tillståndskontroll. En helt ny teknik gör det möjligt att med vibrationsanalys visa skadeförlopp på ett lättolkat och enkelt sätt på tex växellådor och lågvarviga maskiner. Smarta sensorer kopplas direkt till vår server vilket minskar kundens investeringskostnader samtidigt som tillgängligheten ökar.

Able Monitor

Able Monitor är applikationen som visar maskinernas status för användaren. Applikationen  är utformad så att användaren på ett enkelt och övergripande sätt ska kunna se och uppfatta eventuella problem. Med Able Monitor har maskinägaren alltid nära till både övergripande och detaljerad information om sina maskiner.

EURO EXPO

EURO EXPO industrimässa i Umeå pågår 15 – 16 oktober. Nolia