Ascribo lanserar Able Systems på EURO EXPO i Umeå

Ascribo AB är ett företag som utvecklar en ny generation produkter för tillståndskontroll. Produkterna baseras på en ny patenterad metod, Adaptive Impact Recovery®, (AIR), som är unik på marknaden och klarar såväl långsamt som snabbt roterande maskiner. Vår teknik är beprövad och tillförlitlig. Våra produkter är förknippade med lätt tolkade analyser, hög kvalitet och tillgänglighet i en 24/7 molnlösning.

Ta kontroll över din maskin

Produkterna hjälper företag att upptäcka och varna för begynnande maskinfel på ett tidigt skede i syfte att minska underhållskostnader och öka produktionen. Våra kunder kan utifrån maskinernas status och behov bedriva ett planerat underhåll. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar för onlineövervakning och rondering för såväl stora anläggningar som enskilda maskiner. Med vår molnlösning behöver inte maskinägaren installera egna datorsystem samtidigt som vårt analysprogram Able Monitor alltid finns till hands om användaren har tillgång till internet. Användaren kan använda stationära datorer och mobila enheter som smarta telefoner.

Able Systems

Ascribo erbjuder Able Systems, en ny produkt för tillståndskontroll. En helt ny teknik gör det möjligt att med vibrationsanalys visa skadeförlopp på ett lättolkat och enkelt sätt på tex växellådor och lågvarviga maskiner. Smarta sensorer kopplas direkt till vår server vilket minskar kundens investeringskostnader samtidigt som tillgängligheten ökar.

Able Monitor

Able Monitor är applikationen som visar maskinernas status för användaren. Applikationen  är utformad så att användaren på ett enkelt och övergripande sätt ska kunna se och uppfatta eventuella problem. Med Able Monitor har maskinägaren alltid nära till både övergripande och detaljerad information om sina maskiner.

EURO EXPO

EURO EXPO industrimässa i Umeå pågår 15 – 16 oktober. Nolia