Ascribo visar Able Systems tillståndskontroll på Underhållsmässan 2018, 13 – 16 mars i Göteborg

Ascribo deltar på underhållsmässan Underhållsmässan Underhållsmässan 2018 i Göteborg. Vi presenterar Able Systems tillståndskontroll tillsammans med vår återförsäljare Nomo Kullager AB ett företag inom Nomo Group. Mässan hålls den 13–16 mars.

Vi visar både vår portabla utrustning Able Patrol för rondering och vårt system Able Flex för mätning online. Analysunderlag presenteras i Able Monitor.

Nyhet

Nytt för mässan är vår nya funktion Vibration Source Analysis, VSA. VSA visar var skadliga vibrationer uppstår och hur de förändras över tid. Naturligtvis följer funktionen samma enkla gränssnitt med illustrativa grafer för användaren. Det gör det enkelt att avgöra hur förändringar sker i en axlar, rullningslager, kuggar, fläktar, pumpar mm.

Med Able Systems tillståndskontroll kan maskinernas vibrationsmönster följas med hög precision. Förslitning och skador upptäcks och kan följas på ett tidigt stadium. Det innebär att maskinägaren kan planera in insatser för underhåll och service. Ett planerat underhåll skapar bättre produktionsekonomi, säkra leveranser och förbättrar möjligheterna att kunna leverera till nöjda kunder.

elmissubc_16

Läs mer om Able Systems här.