Ascribo visar Able Systems tillståndskontroll på underhållsmässan Alihankinta i Tammerfors, 26 – 28 september.

Ascribo deltar på underhållsmässan Alihankinta i Tammerfors. Vi presenterar Able Systems tillståndskontroll tillsammans med vår återförsäljare PORIN LAAKERI OY ett företag inom Nomo Group. Mässan hålls den 26–28 september.

Vi visar både vår portabla utrustning Able Patrol för rondering och vårt system Able Flex för mätning online. Analysunderlag presenteras i Able Monitor.

Med Able Systems tillståndskontroll kan maskinernas vibrationsmönster följas med hög precision. Förslitning och skador upptäcks och kan följas på ett tidigt stadium. Det innebär att maskinägaren kan planera in insatser för underhåll och service. Ett planerat underhåll skapar bättre produktionsekonomi, säkra leveranser och förbättrar möjligheterna att kunna leverera till nöjda kunder.

elmissubc_16

Läs mer om Able Systems här.