Innovativ metod för tillståndskontroll utmanar befintlig teknik

En ny molnbaserad tjänst för tillståndskontroll ger stora och små maskinägare större möjligheter än någonsin att följa förslitning och utveckling av skador på roterande maskiner. Grunden i tjänsten är en ny utvecklad metod som gör det möjligt för fler maskinägare att bedriva ett effektivt och behovsplanerat underhåll än vad som är möjligt i dag.

Adaptive Impact Recovery® (AIR) är en patenterad metod för tillståndskontroll som genom vibrationsanalys ger maskinägare unika möjligheter att följa slitage och skador på roterande maskiner.

– AIR är en patenterad metod som skiljer sig från de metoder som hittills har använts vid vibrationsanalys. Genom att analysera mätdata från ett lågfrekvent spektra samtidigt som distortion, störningar och buller kan hanteras med linjära filter skapas nya möjligheter, säger Boo Renström, VD och en av företaget Ascribo ABs grundare.

Algoritmerna i metoden är utformade för att anpassa sig efter olika maskiners vibrationsegenskaper. Det innebär i sin tur att ingen kalibrering är nödvändig samtidigt som ändringar i maskinens belastning och andra förändringar automatiskt hanteras av metodens algoritmer. Metoden är ny men är ändå framgångsrikt utprovad i flera år på både testlabb och i produktionsmiljö på olika maskiner som pumpar och växellådor.

Läs mer om teorin bakom metoden i artikeln ”Ascribo Vibration Analysis Technology for Condition Monitoring of Rolling Bearings