Nytt företag lanserar banbrytande produkter för tillståndskontroll

Ascribo AB bildas

Idag den 22 september 2014 bildades Ascribo AB. Under fyra år har en ny produkt för maskinövervakning och tillståndskontroll utvecklats. Hittills har utvecklingen genomförts i projektform som efter genomgående tester har mynnat ut i en ny produktserie, Able Systems. Produkten baseras på en patenterad metod för vibrationsanalys, Adaptive Impact Recovery®, som utnyttjar resultat från forskning kring digital kommunikation vilket ger flera unika fördelar.  Able Systems övervakar alla typer av roterande maskiner oavsett storlek och varvtal med digitala kostnadseffektiva sensorer.

Able Systems är unikt genom att det kan köpas som en tjänst i form av en molnlösning där all beräkning sker på en central server. Det innebär att maskinägaren slipper installera och driftsätta egna datorsystem på företaget. Med Able Systems får maskinägaren inga systembegränsningar i antal mätpunkter. Sensorerna kan kopplas direkt till internet via en gateway. Maskinägaren har möjlighet att välja olika funktionalitet och hur ofta beräkningar behöver göras utifrån sina egna behov. Molnlösningen är tillgänglig dygnet runt, året runt. En annan stor fördel är molnlösningens intuitiva användargränssnitt. Analysmetoden gör det möjligt att presentera mätvärden i definitiva värden i lättolkade stapeldiagram. Det innebär att användaren inte behöver vara vibrationsexpert för att avgöra när till exempel en lagerskada uppstår. Oversikt Able

Översikt Able System

– Vår ambition är att maskinägare med Able Systems ska få ett effektivt och prisvärt verktyg för att kunna avgöra när underhåll verkligen behövs. Med Able Systems kan maskinägaren åstadkomma ett tillståndsbaserat underhåll som optimerar produktionen samtidigt som underhållskostnaderna minskas, säger företagets VD Boo Renström. Företag som hittills, på grund av begränsad kunskap om vibrationsanalys och alltför höga kostnader, inte kunnat bedriva tillståndsbaserat underhåll kan tack vare Able Systems nu göra det på ett effektivt sätt. Vi vill också passa på att tacka alla intresserade företag där vi under utvecklingstiden fått möjlighet att testa vår teknik.

 

 

Mer information om produkterna kan fås från Ascribo AB, mail: info@ascroibo.se eller www.ascribo.se