Om Ascribo

Ascribo AB utvecklar och marknadsför en ny generation produkter för tillståndskontroll genom vibrationsanalys.

Ascribos ambition är att profilera sig som företaget som gör tillförlitlig tillståndskontroll tillgängligt för fler företag än tidigare. Våra kunder, stora som små, har maskiner som måste fungera optimalt med så korta avbrott som möjligt. När förslitning och skador uppstår ska maskinägaren, på ett tidigt skede, få en förvarning om vad som håller på att hända. Underhållsinsatser ska i god tid kunna planeras in i tid utifrån produktion och maskinernas status.

Våra produkter skiljer sig mot dagens produkter. Vi kan erbjuda produkter med snabb och enkel installation av sensorer som kunden klarar på egen hand, mäta med så få sensorer som möjligt och presentera analyser som på ett enkelt och pedagogiskt sätt visar maskinens status. Naturligtvis finns mer detaljerade analysunderlag för avancerade maskinägare som önskar det. Grunden i vårt arbete är den patenterade metoden AIR som erbjuder effektivare analyser till lägre kostnader.

Utöver Able Systems kan Ascribo erbjuda tjänster genom personal med gedigen kunskap inom signalbehandling och är kapabla att utveckla, implementera samt optimera algoritmer. Vi har kunskap som spänner sig från digitala filter till avancerad frekvensanalys.