Able Box Bearing

37 350,00 kr

Startpaket för tillståndskontroll med lageranalys. Med Able Box Bearing kan maskinägaren övervaka de flesta typer av sk. rörliga maskiner. Able Box Bearing kan identifiera och följa begynnande lagerskador, kuggskador och obalanser som riskerar orsaka akuta produktionsstopp. Med Able Box Bearing startpaket övervakas en maskin med en Able Sens-A, 3-axlig sensor och en Able Sens-H hallsensor för återgivning av varvtal. Able Box Bearing är begränsad till en maskin. Mätningarna är fasta och görs varannan dag året runt. Med applikationen Able Monitor kan maskinernas status övervakas på ett effektivt sätt via Internet både stationärt och via mobila enheter som smarta telefoner.

Artikelnr: ascribo-abb-2016:01 Kategori: Taggar: , , , ,

Beskrivning

Vad mäter Able Box Bearing?
Able Flex kan tack vare den unika analysmetoden, Adaptive Impact Recovery® (AIR), i ett tidigt skede identifiera lagerskador och återge maskinens totala vibrationsmönster, Over all Vibration Level, OVL. Bakom OVL-värden döljer sig ofta obalanser och onormala kuggingrepp. I Able Flex visas även varvtal och temperatur. All mätdata samlas in via Able Sens-A sensorer.

Able Monitor
Able Monitor är en molnapplikation som maskinägaren kan ta del av via Internet i stationära datorer och mobila enheter som smarta telefoner. Med Able Monitor får maskinägaren en enkel översikt över alla anslutna maskiner i informativa och lättolkade diagram.
När gränsvärden överskrids kan larm skickas via SMS och mail.

TrendkurvaTrenddiagram visar en skada på ett lager.

Skador på rullningslager
Analysmetoden AIR gör det möjligt att utföra exakta och tillförlitliga analyser på rullningslager. Metoden AIR tillsammans med Able Sens sensorer gör det möjligt att mäta både komplexa maskiner som växellådor och lågvarviga maskiner som kvarnar. Lageranalysen återger värdet från den senaste mätningen och en sammanställning av valbar tidsperiod i översiktliga trendkurvor. Trendkurvan kan visa begynnande skador och hur de utvecklas över tiden. Den senaste mätningen och tidigare mätningar kan vid behov analyseras djupare i frekvensanalyser.

Overall Vibration Level, OVL
Maskinens totala vibration återges enligt Overall Vibration Level, OVL. OVL överensstämmer med standarden ISO 10816-3. Med OVL kan maskinägaren följa maskinens vibrationsnivå kontinuerligt. Ökade vibrationer indikerar att något inte står rätt till med maskinen.
Ett stapeldiagram visar den senaste mätningen och ett linjediagram visar det historiska utfallet för en maskin i en trendkurva.
Maskinägaren kan lägga in egna gränsvärden för larm.

OVL_Stapel
Stapeldiagram visar de fem största indikationerna vid den senaste mätningen för ett mätställe.

Trenddiagram_OVV
Trendkurva som visar förhöjda värden av OVL vibrationer på en maskin.

Temperatur och varvtal
I Able Monitor kan temperatur och varvtal utläsas från varje sensor.

Boxens innehåll
Boxen innehåller:

  • 1 st Able Gateway
  • 1 st Able Sens-A
  • 1 st Able Sens-H
  • Kontaktdon
  • 20 m kablage
  • Monteringsanvisningar

 

*1  Fäste för hallsensor Able Sens-H ingår ej.