Able Box Vib

27 100,00 kr

Startpaket för vibrationsanalys på rörliga maskiner. Able Box Vib mäter maskinens totala vibrationsnivå. Med Able Box Vib kan maskinägaren övervaka de flesta typer av maskiner där begynnande lagerskador, kuggskador och obalanser genererar ökade vibrationer och riskerar orsaka akuta produktionsstopp. Med Able Box Vib starpaket övervakas en maskin med en Able Sens-A, 3-axlig sensor. Able Box Vib är begränsad till en maskin. Mätningarna med Able Box Vib är fasta och görs var annan dag året runt. Med applikationen Able Monitor kan maskinernas status övervakas på ett effektivt sätt via Internet både stationärt och via mobila enheter som smarta telefoner.

Artikelnr: ascribo-abv-2016:01 Kategori:

Beskrivning

Vad mäter Able Box Vib?
Able Box Vib återger maskinens totala vibrationsmönster enligt ISO 10816-3 och temperatur. Able Box Vib kan mäta på de flesta typer av maskiner.

Able Monitor
Med applikationen Able Monitor får maskinägaren en enkel översikt över alla anslutna maskiner. Able Monitor kan visa definitiva mätvärden vilket innebär att analyser kan presenteras i informativa och lättolkade stapel- eller i trenddiagram. Med Able Monitor kan maskinernas status övervakas på ett effektivt sätt via internet både stationärt och i mobila enheter som smarta telefoner.

Stapeldiagram
Stapeldiagram visar de fem största utslagen för total vibration på ett mätställe.

Trenddiagram_OVV
Trenddiagram visar utvecklingen av vibrationsnivå på en maskin över tid.

Overall Vibration Level, OVL, ISO 10816-3
Maskinens totala vibration, OVL återges enligt standarden ISO 10816-3. Med OVL kan ökade vibrationer registreras som i sin tur indikerar att något inte står rätt till med maskinen.

Ett stapeldiagram visar den senaste mätningen och ett linjediagram bidrar till en trendanalys som visar det historiska utfallet för en maskin. Trendkurvan kan visa begynnande skador och hur de utvecklas över tiden.
Gränsvärden för larm kan justeras på varje maskin till maskintillverkarens rekommenderade gränsvärden.

Temperatur
I Able Monitor kan temperatur utläsas från varje sensor.