Able Flex

Ring för offert

Able Flex är den mest avancerade produkten i produktserien Able Systems. Maskinägaren kan med Able Flex övervaka de flesta typer av maskiner. Teoretiskt kan hur många mätställen, maskiner och sensorer som helst anslutas. Maskinägaren kan styra när och hur ofta mätningar ska ske.

Om ökade mätvärden uppstår kan maskinägaren tillfälligt öka frekvens på mätningarna och därmed ytterligare höja beredskapen för att undvika eventuella haverier. Med applikationen Able Monitor kan maskinernas status övervakas på ett effektivt sätt via internet både stationärt och via mobila enheter som smarta telefoner.

Artikelnr: ascribo-af-2016:01 Kategori: Taggar: , , ,

Beskrivning

Able Flex
Med produkten Able Flex kan tillståndskontrollen anpassas efter maskinägarens önskemål. Maskinägaren kan fritt kombinera antal maskiner, sensorer och hur ofta mätningar ska utföras.

Vad mäter Able Flex?
Able Flex kan tack vare den unika analysmetoden, Adaptive Impact Recovery® (AIR), i ett tidigt skede identifiera lagerskador och återge maskinens totala vibrationsmönster, Over all Vibration Velocity OVV.
Bakom OVV-värden döljer sig ofta obalanser och onormala kuggingrepp. I Able Flex visas även varvtal och temperatur.

Able Monitor
Able Monitor är en molnapplikation som maskinägaren kan ta del av via Internet i stationära datorer och mobila enheter som smarta telefoner. Med Able Monitor får maskinägaren en enkel översikt över alla anslutna
maskiner i informativa och lättolkade diagram.
När gränsvärden överskrids kan larm skickas via SMS och mail.

Lagerdiagram
Stapeldiagram visar de fem största indikationerna på lagerskador vid ett mätställe.

Lageranalys med Adaptive Impact Recovery® (AIR)
AIR, är en unik metod för tillförlitlig vibrationsanalys. Metoden gör det möjligt att använda lågfrekventa sensorer typ MEMS som mäter på en frekvens på 0-2 kHz. AIR använder ett adaptivt linjärt filter för att återskapa utfall av stötpulser med indikationer på lagerskador.
AIR gör det möjligt att utföra exakta och tillförlitliga analyser på rullningslager. Metoden gör det dessutom möjligt att mäta på långsamt roterande maskiner.
AIR tillsammans med Able Sens-A 3-axliga sensorer gör det möjligt att mäta både komplexa maskiner som växellådor och lågvarviga maskiner som kvarnar. Utfall anges i Bearing Fault Indication, BFI, som är ett definitivt värde för hur stort utfallet är och blir därför lätta att tolka i analysunderlagens grafer. Lageranalysen återger värdet, dels från den senaste mätningen och dels i översiktliga trendkurvor. Trendkurvan visar begynnande skador och användaren kan följa utvecklingen över tid. Den senaste mätningen och tidigare mätningar kan vid behov analyseras djupare i frekvensanalyser.
Följ händelseförloppen i molnapplikationen Able Monitor i realtid.

Stapeldiagram
Stapeldiagram visar de fem största utslagen angående den totala vibrationen, OVL, på ett mätställe.

Overall Vibration Level, OVL
Maskinens totala vibration återges enligt standarden ISO 10816-3, Over all Vibration Velocity, OVV. Med OVV kan ökade vibrationer registreras som i sin tur indikerar att något inte står rätt till med maskinen. Det kan vara fråga om lagerskador, obalanser, onormala kuggingrepp eller lösa maskindelar. Med Able Sens 3-axliga sensorer kan både OVV och rullningslager analyseras. Ett stapeldiagram visar det senaste mätvärdet och ett linjediagram visar det samlade historiska utfallet över tid för en maskin. Gränsvärden kan justeras på varje maskin till maskintillverkarens gränsvärden.

Temperatur och varvtal
I Able Monitor kan temperatur och varvtal utläsas från varje sensor.