Able Patrol

35 500,00 kr

Able Patrol är en handburen enhet för att genomföra vibrationsmätningar på sk rörliga maskiner. Med Able Patrol kan mätningar genomföras för Tillståndskontroll på maskiner i syfte att identifiera skador i ett tidigt skede. Mätdata skickas automatiskt via 3G till en central server, Able Server, där analysunderlag beräknas fram. Analysunderlaget visas i molnapplikationen Able Monitor. Med Able Patrol och Able Monitor kan begynnande lagerskador, kuggskador och obalanser som riskerar orsaka akuta produktionsstopp följas.

Artikelnr: ascribo-ap-2016:01 Kategori:

Beskrivning

Vad mäter Able Patrol?
Able Patrol kan tack vare den unika analysmetoden, Adaptive Impact Recovery® (AIR), i ett tidigt skede identifiera lagerskador och återge maskinens totala vibrationsmönster, Over all Vibration Level, OVL. Bakom OVL-värden döljer sig ofta obalanser och onormala kuggingrepp. I Able Monitor visas även varvtal och temperatur. Mätdata samlas in via en Able Sens-P sensorer.

Able Monitor
Able Monitor är en molnapplikation som maskinägaren kan ta del av via Internet i stationära datorer och mobila enheter som Able Patrol och/eller smarta telefoner. Med Able Monitor får maskinägaren en enkel översikt över alla anslutna maskiner i informativa och lättolkade diagram. När gränsvärden överskrids kan larm skickas via SMS och mail.

Adaptive Impact Recovery® (AIR)
AIR, är en unik och patenterad metod för tillförlitlig vibrationsanalys. Metoden gör det möjligt att använda lågfrekventa sensorer typ MEMS som mäter på en frekvens på 0-2 kHz. AIR använder ett adaptivt linjärt filter för att återskapa utfall av stötpulser med indikationer på lagerskador. Tack vare AIR utförs exakta och tillförlitliga analyser på rullningslager. Metoden gör det dessutom möjligt att mäta på långsamt roterande maskiner. Med metoden AIR tillsammans med Able Sens-A sensorer kan maskinägaren övervaka både komplexa maskiner som växlellådor och lågvarviga maskiner som kvarnar. Lageranalysernas enhet anges i Bearing Fault Indication, BFI, som är ett definitivt värde för hur stort utfallet är och blir därför lätta att tolka i analysunderlagens grafer. Lageranalysen återger värdet, dels från den senaste mätningen och dels i översiktliga trendkurvor. Trendkurvan visar begynnande skador på ett tidigt skede och användaren kan följa utvecklingen över tid. Den senaste mätningen och tidigare mätningar kan vid behov analyseras djupare i frekvensanalyser. Händelseförloppet kan följas i molnapplikationen
Able Monitor i realtid.

OVL, ISO 10816-3
Maskinens totala vibration återges enligt standarden ISO 10816-3, Over all Vibration Level, OVL. Med OVL kan ökade vibrationer registreras som i sin tur indikerar att något inte står rätt till med maskinen. Det kan vara fråga om lagerskador, obalanser, onormala kuggingrepp eller lösa maskindelar. Med Able Sens-A, 3-axliga sensorer, kan både OVL och rullningslager analyseras. Ett stapeldiagram visar det senaste mätvärdet och ett linjediagram visar det samlade historiska utfallet i en trendanalys över tid för en maskin. Gränsvärden för larm kan enkelt sättas på varje maskin enligt maskinägarens önskemål.

Tekniska data:

 • Operativsystem Android
 • Ruggad enhet IP65
 • RFID-läsare för identifiering av mätpunkt
 • 3G anslutning för överföring av mätdata
  abonnemang för 3G ingår ej
 • Storlek, 20.98 cm x 8.14 cm x 3.19 cm
 • 2 års fabriksgaranti
 • Arbetstemperatur, -30 C till 60C
 • Batteri för en dags användning

Sensorer:

 • Förberedd för Able Sens-P sensor (köps separat).
  3-axlig sensor med magnet som fästs vid maskinens
  mätpunkt vid mätning

Applikation:

 • Able Patrol, app för vibrationsmätning