Produkter

Able Systems produkter är utvecklade för att maskinägaren på ett enkelt och tidigt skede ska kunna bedöma maskinernas hälsotillstånd. Aldrig har det varit lättare att bli uppmärksammad på maskinernas utveckling av obalanser, förslitning och begynnande lagerskador som med Able Systems produkter flr tillståndskontroll. Med Able Systems kan maskinägaren på egen hand både hantera installation av systemet och kontinuerligt analysera resultatet som en tjänst via internet. Able Systems använder analysmetoden Adaptive Impact Recovery® (AIR) för rullningslager. AIR analyserar såväl långsamt som snabbt roterande maskiner.
Välj system och produkter för tillståndskontroll utifrån dina behov av övervakning av kritiska maskiner. Med mätningar online får du en kontinuerlig övervakning som ständigt håller koll på ett kostnadseffektivt sätt. Du kan välja en färdig box med allt du behöver eller skräddarsy din egen installation. Vid mindre kritiska maskiner finns möjligheten att manuellt mäta genom rondering. Vi har alla de produkter och tillbehör ni behöver för att kontinuerligt övervaka maskinernas tillstånd för att avgöra när underhållsinsatser blir nödvändiga.
Ascribo står naturligtvis till er tjänst när det gäller service vid installation och tolkning av analyser.