Tillbehör

Able Systems är ett flexibelt system för tillståndskontroll. Able Systems kan enkelt byggas ut på egen hand efter maskinägarens behov. Möjligheten att utöka antalet mätpunkter är nästan obegränsat. Varje gateway kan anslutas till 100-tals sensorer utan begränsningar i kanaler. Fler gateways kan anslutas på samma mätställe eller på annan geografisk plats. Ett företag med produktionsenheter på olika orter kan samordna övervakningen och på så sätt nyttja personal och kompetens optimalt.

Tillbehör kan köpas från Ascribo AB eller från återförsäljare.

Able Gateway

Able Gateway finns i två utföranden, dels Able Gateway E för anslutning till ett fast Ethernet nätverk, dels Able Gateway 3G som via 3 G kan ladda upp mätdata till Able Server. Gatewayen kan med fördel monteras i ett maskinskåp i närheten av maskinerna.

Able Sens
Able Sens finns i tre varianter. Able Sens-A, AIR för mätning av vibration, Able Sens-H, hallsensor för mätning av varvtal och Able Sens-P för ronderingsprodukten Able Patrol.

Kontakter
Phoenix Contact,M12-SPEEDCON, 4-polig, A-kodad, skruvanslutning, metallräfflor, kabelförskruvning Pg7, IP67

Kablage
Standard kablage CAT 5

Övrigt
Sensorskydd, Kabelskydd, Apparatskåp mm.

Tag gärna kontakt med Ascribo AB för offert.