Teknik

Vad är Able Systems?

Able Systems är ett modernt system för tillståndskontroll. På ett tidigt stadium upptäcker Able Systems de förändringar i en maskins vibrationsmönster som föregår en lagerskada eller ett haveri. Det ger maskinägaren bättre möjligheter att avgöra om och när underhåll behöver utföras.

Utöver en övervakningsfunktion erhålls en diagnoshistorik, vilken kan användas som underlag för underhållsplanering och därmed leda till minskade underhållskostnader och ökad produktion.

Vad är nytt?

Able Systems baseras på Adaptive Impact Recovery® (AIR) – en patenterad, kraftfull algoritm för vibrationsanalys av rullningslager, och ett flexibelt sensorsystem som installeras på maskinerna och ansluts till Internet via en fast uppkoppling eller trådlöst över mobilnätet. Med sofistikerad teknik övervakas maskinernas tillstånd via en molntjänst och ett plattformsoberoende användargränssnitt med intuitiva analysverktyg. Maskinägaren behöver därför inte installera någon särskild programvara. Tjänsten är tillgänglig med en webbläsare (dator, smartphone, surfplatta).

Fördelar med Able Systems:

 • Ny teknik ger nya förutsättningar
  Adaptive Impact Recovery® möjliggör användning av lågfrekventa 3-axliga sensorer av typen MEMS för bland annat övervakning av lågvarviga maskiner.
 • Enkla och tydliga analysunderlag
  Maskinens tillstånd redovisas i definitiva tal som åskådliggörs i form av enkla, tydliga stapeldiagram och trendkurvor.
 • Kostnadseffektivt
  Able Systems är ett molnbaserat system för tillståndskontroll. Maskinägaren behöver enbart installera sensorer och gateway för analyser online, alternativt enbart handenheten Able Patrol för rondering. Beräkningar och presentation görs via molntjänsten. Låga investeringskostnader och  enkel installation gör det lätt att komma igång.
 • Skalbart
  Able Systems klarar att möta såväl små som stora behov, från en till hundratals maskiner. Nya maskiner kan lätt anslutas till ett befintligt system och samordnas oberoende av geografisk plats.
 • Tillgänglighet
  Able Systems molntjänst Able Monitor är tillgänglig dygnet runt. Logga in på ditt konto med en vanlig dator eller smartphone när du vill och var du än är. Larm skickas till utvalda mottagare via mail eller SMS.
 • Möjlighet till flexibelt samarbete
  Eftersom informationen enkelt kan göras tillgängligt för alla som berörs av underhållet inom företaget finns nya förutsättningar att utnyttja personalresurser effektivt. Analyser och mätdata kan med enkelhet exporteras till olika styr- och inventariesystem.
 • Ett säkert alternativ
  Systemet körs i säkra servermiljöer med redundanta internetanslutningar som garanterar tillgänglighet. Data lagras och hanteras på ett säkert sätt.
 • Integrering
  Able Systems är ett modernt system som integreras med andra system, tex genom OPC (OLE for Process Control).

Systemtjänster

Able Systems är en molnlösning som har service dygnet runt alla årets dagar. I molntjänsten Able Monitor kan maskinägaren oberoende av maskinernas placering följa maskinens status via internet på en vanlig dator eller en smartphone. Till exempel kan maskinägaren se de 5 största utslagen för lagerskador för alla maskiner i en enda graf. Maskinägaren kan välja hur ofta mätningar ska göras och vid misstänkta fall kan maskinägaren även välja att öka beräkningsfrekvensen med omedelbar verkan. När larmnivåer överskrids kan larm distribueras.
Able Systems finns för både stora och små organisationer. Systemet är flexiblet och kan enkelt byggas ut till att passa många maskiner och även maskiner på olika platser. Able systems har olika startpaket. Startpaketen är kompletta med sensorer och det som behövs för att komma igång på egen hand. Able Systems är främst ett verktyg för mätning online men kommer också att finnas för rondering.

Able Monitor är gränssnittet för användaren

Able Monitor är applikationen som visar maskinernas status för användaren, utformad med fokus på enkelhet och tydlighet. Aktuella skadeindikationer samlas överskådligt i stapeldiagram och trendkurvor, kompletterat med mer detaljerad frekvensanalys för den erfarne användaren. Dessutom visas trender över temperaturer och varvtal på de övervakade maskinerna.

Systemarkitektur

Able Systems är ett modernt system för tillståndskontroll som erbjuds som en molntjänst. Systemlösningen har en flexibel plattform som passar både stora och små maskinägare då maskiner enkelt kan anslutas oberoende geografisk placering.  Able systems är en plattformsoberoende molntjänst som återger maskinernas tillstånd i realtid via mobiltelefon eller dator. Maskinägarens investering minimeras till enbart sensorer och en gateway för kommunikation med Able Systems centrala server, Able Server. Kommunikationen kan ske via 3G eller fast nät med Able Server. Allt underlag för tillståndskontrollen finns tillgänglig via molntjänsten 24 timmar per dag årets alla dagar. Om maskinägaren använder system för processtyrning kan data överföras i önskat format tex OPC.

I Able Systems finns möjlighet att rondera. Med hjälp av den mobila enheten Able Patrol kan mätningar göras på maskiner där övervakning online inte passar. Med Able Patrol identifieras varje maskin och mätpunkt med RFID-skanner och mätdata skickas till Able Center för bearbetning i realtid. Mätningar och analysunderlag gjorda med Able Patrol redovisas tillsammans och på samma sätt som övervakning online.

Ablesys_achitect

Able Systems systemarkitektur.

Hårdvara

Able Systems använder smarta, lågfrekventa 3-axliga sensorer av typen MEMS som är enkla att montera. Tack vare AIR anpassar sig Able Systems automatiskt efter maskinens vibrationsmönster. Kalibrering är därmed inte nödvändig liksom att löpande förändringar i maskinens belastning automatiskt hanteras av systemet. Able Systems klarar både lågvarviga maskiner och komplexa maskiner som till exempel växellådor med samma typ av sensor. Mätdata samlas in via en internetuppkopplad gateway (3G eller ethernet) gateway till vår server. Utmärkande för lösningen är den enkla installationen och hur lätt det är att starta upp mätningarna. Du kan i princip ansluta hur många sensorer du vill. Able Systems kommer inom kort att få möjligheter att erbjuda rondering för maskiner där onlineövervakning inte är aktuellt.